Đế Quốc Đại Phản Tặc

Đế Quốc Đại Phản Tặc
Thể loại: Dã Sử
Số Chương: 971 chương
Lượt xem: 56,220
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt

Nội dung truyện Đế Quốc Đại Phản Tặc

(quyển sách vì là truyền thống lịch sử tưởng tượng văn, chậm tiết tấu, chậm nóng hình. )

Một năm này, hơn mười Châu phủ đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào.

Một năm này, năm phiên trấn lớn cắt cứ, phiên vương làm loạn. . . .

Một năm này, Trương Vân Xuyên vào rừng làm cướp, trở thành Cửu Phong Sơn một tên đại sơn tặc.
— QUẢNG CÁO —
Bình luận truyện