Tác Giả annhat1909

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả annhat1909

Đường Vũ có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày xuyên không đến dị thế, lại còn là một thế giới không tồn tại nhân loại??"Người khác xuyên không nếu không phải là hệ thống thì cưng là cơ duyên đầy trời, ta xuyên không ngay cả chút cơ duyên không có?"không đúng! Cơ thể hắn hình như được cải tạo lê Chương 18