Tác Giả Cơ Chiêu Diêu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cơ Chiêu Diêu

Số chương : 65 chương + 3 phiên ngoạiEdit: kunxjh Vốn là nữ nhi nhưng từ nhỏ lại được giả làm nam nhân lại được gia tộc huấn luyện làm tướng quân. Lớn lên làm một tướng quân tài ba nhưng lại tạo nên lời thồn rằng tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh tính tình háo sắc, không có nam nhân