Tác Giả Điển Y

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Điển Y

Editor: Diệp tửThể lọai: Hiện đại đô thị, cường công, nhược thụ,  ngược  , sinh tử văn…Sinh ra cơ thể đã bị kiếm khuyến không bình thường như mọi người khiến hắn vô cùng tự ti mặc dầu cha mẹ hắn đều yêu thương nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng sợ mọi người biết ra bí mật của hắn.Nh Chương 74