Tác Giả Dye1002

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Dye1002

Chuyện kể về hành trình trưởng thành của Văn Lãm, từ một con người có số phận đau khổ trở thành tham mưu viên của Mai Lang Vương - Vị vương dẫn đầu các Vương của Thần giới Việt. Lồng ghép trong đó là những nghĩ suy, những cảm thán dành cho kiếp người..."Hồng trần là nơi rối ren, nhưng nó đẹp đấy chứ?" Chương 23