Tác Giả Hải Tiên Bì Bì Tương

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hải Tiên Bì Bì Tương

Bạn đang đọc truyện Nam Sinh Xinh Đẹp Biến Thành Mèo Nhà Tôi của tác giả Hải Tiên Bì Bì Tương. Gần đây cuộc sống của Chung Khởi xảy ra hai biến cố lớn.Thứ nhất: Cô nhặt được một con mèo hoang, kết quả con mèo này “duang”* biến thành nam thần Bạch Lục Châu của Nhất Trung.Thứ hai: Cô vốn tưởng rằng B� Chương 9