Tác Giả Hoành Tảo Thiên Nhai

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai

Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải c Chương 3634    

Trương Huyền là một thanh niên quản lý thư viện, khi xuyên đến dị giới, phát hiện trong đầu có một cái thư viện thần bí, liền trở thành một vị lão sư vô cùng cao siêu.Dù là người hay vật, để hắn nhìn thấy thì liền có kh� Chương 3672

Làm ngươi đưa mắt nhìn mặt kính thời điểm, mặt kính cũng tại nhìn chăm chú ngươi.Dương Nghị ngẩng đầu, không trung tấm gương, như là một toà thâm uyên, mình trong kính đang từ bên trong, một chút xíu leo lên trên. Chương 315

《 Âm Phù kinh 》 có nói: Hắn trộm cơ vậy. Thiên hạ chớ có thể gặp, chớ có thể biết.Hứa Hồng xuyên việt qua dị giới, phát hiện trong đầu thêm ra một quyển 《 Trường Sinh đồ 》.Dựa vào cái này, không chỉ có thể thời gian thực giám sát chính mình cùng tuổi thọ của người khác, còn có thể trộm lấy Thiên Chương 225