Tác Giả Ngã Bổn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ngã Bổn

Truyện Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung của tác giả Ngã Bổ kể về A Ly xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết tu tiên của nữ chủ tên là 《khanh khanh tu tiên truyện 》làm pháo hôi.Bày ra trước mắt nàng là có hai đường để chết: một là bị nam chủ Giang Nhật Dật một kiếm đâm chết, hai là đi theo đại vai Chương 77