Tác Giả Nghiên Tiểu Ái

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nghiên Tiểu Ái

Edit: Wave Vì trong tim anh có em nên cảnh vật trên đường đi cũng thật đẹp. 』Đây đã là một triết lý rất cổ hủ.Thực chất đây là một câu chuyện hài hước về cái được gọi là “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Trăm ngày vợ chồng tựa biển sâu”.[Từ khóa] Mù mặt, dễ thương, mối tình đầu, nhầm to Chương 47