Tác Giả Ngọc Ẩn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ngọc Ẩn

Thể loại: Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, huynh đệ, nô lệ, cường thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm.Tình trạng : 19 chương (hoàn)Editor: Băng TiêuBeta – reader : Băng TiêuCái giới thiệu về truyện này dài không thể tưởng được, nếu ta để ở trang giới thiệu này thì sẽ rất khó nhìn thấy cái li