Tác Giả Nhan Tiểu Ngôn

Danh sách truyện của tác giả Nhan Tiểu Ngôn

Bạn đang đọc truyện Truy Đuổi full (đã hoàn thành) của tác giả Nhan Tiếu Ngôn. Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa vặn là một trong số đó. Mỗi thành phố đều có một thanh niên khác người, Nhan Hoan thật không may chính là một trong số đó. Lần đầu tiên Nhan Hoan gặp Tiêu Chương 69