Tác Giả Nhật Nhật Thiện

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhật Nhật Thiện

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cao H, tu chân, nham hiểm giả dối công x tao nhã quân tử thụEdit: Lăng ĐangLý Nhân ngay khi gặp được đại sư huynh Nhạc Thanh Hạ đã bắt đầu xuất hiện dục vọng từ ngày đầu tiên bái sư.Nhưng tạo hóa trêu đùa khi địa vị giữa hai người giống như mây với bùn, vì thế hắn chỉ có