Tác Giả Niết Ghế

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Niết Ghế

Một con người chưa từng trải nữ sắc tài dục, một con người chém giết lấy mua vui, một loại đạo mang hai chữ PHÀM NHÂN nhưng bất phàm tục, chỉ có suy nghĩ điên rồ duy nhất luôn ẩn hiện.Trong đầu chỉ có hai chữ TÀN SÁT, đạo tâm hiện lên hai chữ TUYỆT DIỆT, hiện rõ trong một con người máu lạnh, vô tâm Chương 15