Tác Giả Tô Mịch

Danh sách truyện của tác giả Tô Mịch

Độ dài: 77 chương 5 ngoại truyệnEditor: Mạt Trà, Nhã VyTrầm vụn hương phai được đăng trên mạng văn học Tấn Giang từ tháng 04 năm 2009, theo lời thổ lộ của tác giả thì ý tưởng hình thành câu chuyện khởi nguồn từ một giấc mơ : Số là giữa chặng hành trình mưu cầu tri thức trải đầy chông gai của mình, cô nằ Chương 110