Tác Giả Tuyệt Thế Mạn Châu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tuyệt Thế Mạn Châu

Truyện Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em của tác giả Tuyệt Thế Mạn Châu có nội dung xoay quanh nhân vật Tiêu Lạc - một nhà khoa học thiên tài nhưng mạch suy nghĩ khác thường khiến cô hoàn toàn bị đồng nghiệp cô lập, hoàn toàn tránh xa.Một ngày, vì mải mê làm thí nghiệm không để ý đến khí gas rò rỉ thế là chầ Chương 123    

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức của tác giả Tuyệt Thế Mạn Châu. Thiên giới lần nữa lại bàn luận xôn xao về vị hung thần cao cao thượng thượng. Suốt mấy ngàn năm nay, hắn hết uống rượu rồi lại ngủ, từ lâu công đức đã không còn, thậm chí là về con số âm. Điều này đã khiến cho thi�    

Bạn đang đọc truyện Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân của tác giả Tuyệt Thế Mạn Châu. Vận mệnh trêu ngươi, hắn đã có ái nhân trong lòng ? Được, nàng đè hắn, làm đến khi hắn thích thì thôi. Vận mệnh trêu ngươi, hắn đã có 3000 giai nhân ? Được, đêm nay cùng bổn tọa, xem ngươi còn đủ sức nữa không.Vận m