Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn
Số Chương: 1355 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 6.7/10 từ 18 lượt

Nội dung truyện Thần Võ Thiên Tôn

Ta từ hư không mà tới, nhấc tay phải trời sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể!

 

Từ đây, chân đạp Tiên Đế, quyền đả Ma Tôn, Thái Cổ thần minh cung cấp ta đem ra sử dụng, Hồng Hoang cự thú canh cổng cho ta.

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện