Ngự Thú Gia Tộc: Ta Có Một Bản Vạn Linh Đồ Giám

Ngự Thú Gia Tộc: Ta Có Một Bản Vạn Linh Đồ Giám
Thể loại: Tiên Hiệp
Số Chương: 670 chương
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 7.7/10 từ 9 lượt

Nội dung truyện Ngự Thú Gia Tộc: Ta Có Một Bản Vạn Linh Đồ Giám

Trùng sinh đến Thái Hành sơn Diệp gia, thân mang vạn linh đồ giám

Ngự thú, ngự sông núi, ngự cỏ cây

Từ dục chân linh, dẫn đầu gia tộc trở thành một đời Tiên gia!

【 gia tộc tu tiên 】 【 phàm nhân lưu 】 【 ngự thú 】

Không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, không hệ thống
— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện