Luyện Đạo Thăng Tiên

Luyện Đạo Thăng Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp
Số Chương: 26 chương
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 8.0/10 từ 3 lượt

Nội dung truyện Luyện Đạo Thăng Tiên

Không nhiễm phàm trần phó huyền lộ, Luyện Đạo thăng tiên nằm nguyệt minh.

Trọng sinh Chu Thanh cầm dị bảo, vào Huyền Môn, lên cao vị, Luyện Đạo cầu chân, tranh phong thiên hạ, bước ra một cái phi thăng Tiên Lộ.
— QUẢNG CÁO —
Bình luận truyện